E-kursus "Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted", 27.03.--28.05.2017

Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt. Enesehindamise ja kaaslaste-juhendajate ning õpilaste abiga leitakse parenduskohad ning saadakse juhiseid, kuidas ja milliste töövahenditega saaks materjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks.

Kursus lõpeb oma materjali avaldamisega.

https://eliademy.com/app/a/courses/2eaae81f84

Väljavõte kursuslaste tagasisidest HITSa koolitusveebi kaudu:

 Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 

 Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Kommentaarid:

Eliademy teavitussüsteem ei töötanud korralikult, nii läksid kodutööde esitamise tähtajad üle.

Soovitan seda kursust kolleegidele.