E-kursus "Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted", 27.03.--28.05.2017

Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt. Enesehindamise ja kaaslaste-juhendajate ning õpilaste abiga leitakse parenduskohad ning saadakse juhiseid, kuidas ja milliste töövahenditega saaks materjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks.

Kursus lõpeb oma materjali avaldamisega.

https://eliademy.com/app/a/courses/2eaae81f84