E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5" 29.02.–05.06.2016

HITSA  e-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 5"  Koolielus

Koolitus toimus: 29.02.2016–05.06.2016

1. Alustanuid: 33

2. Lõpetanuid: 28

3. Katkestanuid: 5 (vähesed algteadmised, oma aja halb planeerimine)

4. Koolitaja tagasiside koolitusele:

a. Mis läks koolitusel hästi? Osalejad olid aktiivsed. Koolituse käigus valmis mitmeid huvitavaid materjale, mis vääriksid jagamist teistele õpetajatele.

b. Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus ja miks? Kõige keerulisem on saada tagasiside neilt, kes on töödega jänni jäänud.

c. Mida teeksid järgmisel korral teisiti? – Kursuse kava on hea, ütlesid ka koolitatavad lõpus toimunud veebiseminaridel.

d. Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi? Miks? Teemad raskusi ei valmistanud neile, kes lõpuni jõudsid. Tehnilisi probleeme on olnud seadmete ja nende ühilduvusega. Mitmed ei osanud oma aega planeerida, et õigeaegselt töödega valmis saada.

e. Mida pead veel oluliseks lisada? – Kursuslased tõid välja kaasõppijate toe ja sõbraliku õhkkonna. Ka selle, et kevadel on keeruline õppimiseks aega leida. Paljud nimetasid, et sellist kursust peaks kõik õpetajad läbima, sest enamustes koolides on juba nutiseadmed.

Koolitajad: Taimi Dreier, Siret Lahemaa