Digipädevused

Ajurünnak "Digipädevused" koolis 25.10.2016

Aineühendused täitsid digipädevuste tabelit Google Drive'is.