Õpetaja ajalugu 1985 - k a

2015 - k a Pärnu Ülejõe Põhikooli informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog
2008 - k a Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi informaatikaõpetaja (õpetaja-metoodik 2008 ja 2013)

2000-2008

Pärnu Ülejõe Gümnaasium informaatika- ja majandusõpetaja (vanemõpetaja 2002 ja 2007)

1999-2000

Pärnu Ülejõe Gümnaasium informaatikaõpetaja

1996-1999

Pärnu Ülejõe Gümnaasium matemaatika- ja informaatikaõpetaja

1985-1996

Pärnu IV Keskkooli (hiljem nimega Ülejõe Gümnaasium) matemaatikaõpetaja

 

Lõpetasin Tartu Ülikooli Matemaatikateaduskonna matemaatik-pedagoogina 22. juunil ja asusin matemaatikaõpetajana tööle Pärnu 4. Keskkoolis 1. augustil 1985.

Aastatel 1996-1998 omandasin gümnaasiumi informaatikaõpetaja kutse 2-aastasel kutsekursusel Tartu Avatud Ülikoolis. Olen õnnelik, et siis oma kooli direktori soovitusel informaatikat õppima läksin, sest informaatikaõpetaja amet meeldib mulle väga ja arvan, et sobin ka sellele tööle.

Aastatel 2008 ja 2013 omistati mulle pedagoog-metoodiku ametijärk.

Aastatel 2012-2015 õppisin Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia magistriõppes. Kaitsesin magistritööd 2016. a jaanuaris ja lõpetasin juunis 2016. Mulle omistati tehnikateaduste magostri kraad (MSc). Keskmine hinne 4,16. Magistritöö kaitsesin teemal "Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain", mis hinnati hindega "B".

Olen koostanud mitmel korral informaatika õppekava oma koolile ja REKK-i tellimusel näidisainekava (http://www.ekk.edu.ee/91140).

Tiigihüppe töörühmas kirjutasime põhikooli II kooliastmele sobivad informaatika materjalid (minu kirjutatud tekstitöötluse ja referaadi osa, http://erut3m.havike.eenet.ee/arvutiopik/).

Tunnen uhkust, et Peep Abel kutsus mind oma arvutiõpikule retsensiooni kirjutama, teine retsensent on minu ülikooliaegne suur eeskuju Anne Villems (http://edit.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=52&lang=et).