E-kursus "Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel" 07.09-18.10.2015

Lõpetas 16 kursuslast.