E-kursus "Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel" 20.04-01.06.2015

Lõpetas 13 kursuslast.

Väljavõte kursuslaste tagasisidest HITSa koolitusveebi kaudu:

 Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 

Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

 Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad 

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Kommentaarid: