E-kursus "Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel" 16.03-24.04.2015

Lõpetas 12 kursuslast.

Väljavõte kursuslaste tagasisidest (HITSA koolitusveebi kaudu)

Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

Igal nädalal antud ülesanded. Tagasiside koolitajatelt. Moodle keskkond oli sobiv.

Õppejõudude positiivne ja toetav suhtumine. Praktiline vajadus uusi teadmis omandada ja vanu kinnistada.

Asjalikud materjalid ja head ülesanded. Soov ennast proovile panna.

Ennekõike materjalid, mis olid õpetajate poolt välja valitud. Tean, et vaikselt koguneb õppematerjali "Uurimistöö aluste" õppeaine jaoks, kuid seda ei ole alati kerge ise leida.

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad

Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

Kommentaarid

Koolitajate poolt oli tagasiiode, kus oli välja toodud tehtud töödest. Ka oli selgitatud, millid olid vead, et siis tööd parandada.

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Kommentaarid:

Kuigi kedagi silmast silma ei näinud, oli koolitusel toetav õhkkond. Koolitajad olid väga arusaajad ja abivalmid. Tänan.

Suur tänu juhendajatele Edu ja ikka sõbralikku, toetavat suhtumist õppijatesse.

Tänan koolitajaid! Osalesin esimest korda koolitusel, mis toimus interneti vahendusel. Huvitav kogemus.

Soovitasin kursuse läbida kõigil õpetajatel kes juhandavad uurimistööd. Eelkõige direktorile, kes siis seda samuti suudab teadvustada, kui probleemi, et õpetajad ei oska isegi uuurimistööd teha, mida sa siis juhendad, seda aga õpetajad ei tunnista.