E-kursus "Arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel" 05.01-16.02.2015

 

Lõpetas 17 kursuslast

Väljavõte tagasisidest (https://koolitus.hitsa.ee/) :

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Kommentaarid

Eriti meeldis mulle see, et enne teiste ülisandeed ei näinud kui enda oma tehtud. See ei laskunud olla laisk ja sealjuures said hiljem teiste kogemusest ka õppida.