E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8" 3.10-25.12.2016

 HITSA  e-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 8"  Koolielus.

Koolitajad Siret Lahemaa ja Taimi Dreier

Alustas 40, lõpetas 37.

Väljavõtteid lõpetajate  tagasisidest:

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

täiesti nõus 61.29%

pigem nõus 32.26%

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

täiesti nõus 74.19%

pigem nõus 22.58%

Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad

täiesti nõus 80.65%

pigem nõus 12.9%

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

täiesti nõus 96.77%

pigem nõus 3.23%

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

täiesti nõus 70.97%

pigem nõus 29.03%

Kommentaarid: juhendid olid niivõrd head; Väga abivalmid koolitajad! ALATI aitasid; alati tulid probleemidele vastused

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

täiesti nõus 87.1%

pigem nõus 12.9%

 Soovin veel lisada ...