Programmeerimise alused 17.01-19.03.2017

Programmeerimise alused (MTAT.TK.012)

Kursus toimub Moodle'i e-õppekeskkonnas https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3711. Põhiosa materjalidest on vabalt kättesaadav Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste keskkonnas (https://courses.cs.ut.ee/2017/eprogalused/Main/HomePage), millele viivad Moodle’ist lingid.

Kursus on jaotatud 8 nädalaks. Igal nädalal avaldatakse Moodle’is vastava nädala õppematerjalid ja ülesanded. Nädala lahenduste esitamise tähtaeg vastava nädala pühapäeva hilisõhtu (kell 24.00). 

Kogu kursuse läbimiseks on arvestatud ligikaudu 78 tundi (vastab 3 EAP-le).