HITSA koolitajate arendusprogramm

Tallinna Ülikool ja HITSA

Koolituse eesmärk on toetada koolitajate professionaalset arengut täiskasvanukoolitajana ning sealhulgas toetada täiskasvanute koolitajate kutse taotlemist.

Koolitus toimub Tallinna Ülikooli Mare maja ruumis M-421 (Uus-Sadama 5).

10. oktoobril 2017 - HITSA koolitajate arendusprogrammi esimene koolituspäev.

Sissejuharus koolitusse.Täiskasvanukoolitaja identiteet. Täiskasvanute õpetamine ja õppimine

Koolitaja Larissa Jõgi palub võtta esimeseks kohtumiseks kaasa mõtted ja vastused kahele küsimusele:

  1. Mida peate oluliseks täiskasvanute koolitajatena?
  2. Milles seisneb teie arvates täiskasvanu koolitaja mõju?

14. november 2017 - HITSA koolitajate arendusprogrammi teine koolituspäev.

Täiskasvanukoolitaja professionaalne identiteet.Täisakasvanute õpetamine ja õppimine. Täiskasvanu õppijana. 

4. detsember 2017 - mikroõppe päev. 15-minutiline mikrokoolitus kaasõppuritele (neli osalejat). Tagasiside endalt, kaasõppuritelt, koolitajalt (Larissa Jõgi) 

Täiskasvanukoolitaja valmisolekute ja orientatsiooni toetamine tööks täiskasvanud õppijatega. Sisesnd reflekttivseks praktikaks.

01.01.-28.02.2018 - praktikaperiood.

Reflektiivne praktika

01.03.2018 - HITSA koolitajate arendusprogrammi neljas koolituspäev.

Praktika ja kogemuse refleksioon. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid).